Reglement

Huttenweek Uitgeest 2021

Tijdens de Huttenweek hanteren wij een reglement dat is gevormd door ervaring tijdens eerdere huttenweken. Dit reglement kan tijdens de Huttenweek aangepast worden.
1)
Het is van groot belang dat ouders tijdens de huttenweek telefonisch bereikbaar en zo veel mogelijk thuis zijn. Bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten kan de leiding genoodzaakt zijn om de huttenweek af te breken en alle kinderen naar huis te sturen.
2)
Het is nodig dat kinderen worden afgemeld wanneer zij het veld voor sluitingstijd (even) verlaten. In het bijzonder geldt deze regel voor de ‘slaapnacht’. Het is namelijk van belang voor de veiligheid dat de leiding tijdens calamiteiten weet hoeveel kinderen er op het veld aanwezig zijn.
3)
Deelname aan de Huttenweek Uitgeest betekent dat je de gehele week aanwezig bent. Indien deelname op de eerste dag (maandag) voor 12:00 uur niet is bevestigd, kan het recht op deelname worden ingetrokken. Hiertoe kan bijvoorbeeld worden besloten om kinderen die uitgeloot zijn, maar wel de hele week aanwezig kunnen zijn, alsnog deel te laten nemen of verstoring van een georganiseerd evenement te voorkomen. Restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld is niet mogelijk. In geval van overmacht of andere zwaarwegende omstandigheden meld dit dan tijdig bij de leiding.
4)
Tijdens de week kun je gouden munten verdienen met opruimen of het meedoen met activiteiten. Met welke activiteit je hoeveel munten kunt verdienen wordt tijdens de week duidelijk gemaakt. Natuurlijk zit er een prijs aan vast voor de hut met de meeste gouden munten.
5)
Op het Huttenweekterrein zijn vuur, kaarsen, glas en piepschuim ten strengste verboden!!
6)
Verf of ‘elektrisch’ gereedschap zijn niet toegestaan om te gebruiken.
7)
Zorg er ook voor dat je stevige schoenen aan hebt. Op blote voeten lopen is absoluut verboden ook al is het nog zulk mooi weer.
Tip voor in de schoenen: www.VeiligeVoeten.nl voor zooltjes die goed beschermen tegen spijkers in je voet! Deze zooltjes zijn verkrijgbaar bij de definitieve inschrijving.
8)
Naast bescherming van de voeten is bescherming tegen regen en zon ook belangrijk. De kinderen zijn de hele week buiten, dus zorg ervoor dat uw kind zonnebrandcrème, een petje en/of regenkleding mee heeft. Voor verschillende activiteiten wordt water gebruikt, dus zorg ook voor zwemkleding, een handdoek en waterschoenen.
9)
energiedrankjes zijn niet toegestaan op het huttenweekterrein. Bijvoorbeeld drankjes als redbull en bullit.
10)
Voor ouders & kinderen is roken en het nuttigen van alcoholhoudende drankjes op het terrein van de Huttenweek niet toegestaan.
11)
We vragen van de ouders om na de opening van de Huttenweek het terrein te verlaten en de kinderen hun eigen hut te laten bouwen. Er is voldoende leiding aanwezig om de jongere kinderen (extra) te ondersteunen. Natuurlijk bent u vrij om de hele week af en toe te komen kijken, het hek staat altijd open.
12)
Als u of jullie vragen hebben kunnen jullie altijd bij de leiding terecht. Spreek ons aan op het veld of kom langs bij de tent. We zorgen dat er altijd iemand van ons bij de tent aanwezig is. Wij zijn tijdens de Huttenweek bereikbaar op 06-20358919.
13)
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt. Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers geen bezwaar hebben tegen publicatie op onze website en social media van foto’s waar zijn/haar kind op voorkomt. Mocht er wel bezwaar zijn laat dit dan weten bij de leiding ten tijde van het evenement. Uiteraard kan altijd verzocht worden reeds gepubliceerde foto’s te verwijderen.