Sponsors

Gelukkig is er een groot aantal bedrijven dat de Uitgeester Huttenweek financieel en met spullen wil helpen. Vooral dankzij deze bijdragen is het mogelijk om alles te organiseren, en de toegangsprijs zo laag te houden. Dit betekent dat meedoen voor alle ouders betaalbaar blijft.

Ook de uitgebreide ondersteuning van de Gemeente Uitgeest is onmisbaar en wordt zeer op prijs gesteld!

Niet alle gullegevers willen bekend gemaakt worden, maar diegenen die er geen bezwaar tegen hebben willen we dan toch met naam en toenaam bedanken.